Menu

สาระความรู้ไก่พม่าแม่สะเรียง

        เมื่อเราพูดถึงเรื่องไก่ชนก็คิดได้เลยว่าไก่ที่เลี้ยงไว้เป็นไก่ชนก็จะมีไก่สายพันธุ์ไทยกับสายพันธุ์ไก่พม่า ซึ่งในอดีดประวัติศาสตร์ของไทยจารึกไว้ว่าไก่ที่โดงดังเป็นตำนานเล่าขานจนถึงปัจจุบันก็คือเหลืองหางขาว  ไก่ของพระนเรศวรนั้นเอง แต่ปัจจุบันกับอดีดมีการเลี้ยงไก่ชนที่แตกต่างกันออกไปตามทัศนคติของผู้เลี้ยงที่จะชอบลีลาชั้นเชิงไหน มีการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์กันมากของค่ายต่างๆๆ แต่ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักที่จะประสบความสำเร็จทุกครั้งไป ปัจจุบันไก่ที่นิยมเลี้ยงกันมากจะเป็นไก่ลูกผสมไก่ไทยกับไก่พม่าระดับสายเลือดก็แล้วแต่ค่ายที่จะมีเทคนิควิธีการเพาะ….ถ้าจะพูดถึงสายพันธุ์ไก่พม่าที่มีชื่อเสียงมานานก็คงหนีไม่พ้นไก่พม่าแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทีมีลักษณะทีโดดเด่นในเรื่องของความฉลาดด้านชั้นเชิงที่ปราดเปรียว และการแทงคู่ต่อสู้ที่ถี่และจัด  โดยเฉพาะตาหรือวงแดงที่รู้ๆๆกันอยู่ของผู้เลี้ยงไก่ชน  สายพันธุ์ไก่พม่าแม่สะเรียง หรือเหล่าไก่พม่าแม่สะเรียงจากประสบการของผู้เขียนที่ชื่นชอบ  และสนใจการเลี้ยงไก่ชนมาตั้งแต่เด็กและเริ่มเพาะเลี้ยงมาจนถึงปัจจุบันเกือบ 20 ปี พอที่จะเขียนถึงไก่พม่าแม่สะเรียงที่มีการเลี้ยงอยู่ 4 เหล่าที่นิยมเลี้ยงกันอย่างชัดเจนจนถึงปัจจุบันคือ
 
1. เหล่าเจ้าหงอนหมูบ
ลักษณะเด่น

โครงสร้าง มีหัวกะโหลกใหญ่ท้ายทอย(หง่อน)กว้างกว่าเหล่าอื่น ลำต้วกว้างและลึกคล้ายไก่ไทย ก้นแหลมคล้ายปลีกล้วย
แข้ง มีสีขาวอมเหลือง แข่งใหญ่ด้านหน้าเหลี่มหลังกลม เดือยใหญ่ ความสุงปานกลาง
สี มีขนสีเหืองทองออกแดง หางทรงพุ่มกว้าง มีหางพัด
เชิง ลีลาเป็นไก่เชิงคุมบนหัวโยกไปมา เชิงรับไม่เดินเข้าหาคู่ต่อสู้  ลำหนัก  สาดกระดานแรง ตีหัวสลับลำตัว อดทน และอึด ปัจจุบันมีการพัฒนาเชิงทีหลากหลายเป็นลูกผสมพม่า แต่ยังคงลักษณะของหงอนหมูบไว้ให้เห็นชัดเจน
2. เหล่าเจ้าประดอง
ลักษณะเด่น

โครงสร้าง มีหัวกะโหลกเล็กเรียวยาวท้ายทอย(หง่อน)แคบเหมือนเหยี่ยว หงอนชี้แหลม    ลำต้วทรงกระบอกคล้ายท่อนไม้
แข้ง มีสีดำอมเขียว แข่งกลมยาว เดือยใหญ่ปานกลาง รูปร่างสุงปราดเปรียว
สี มีขนสีสาออกเหลือง หางทรงกระบอก
เชิง ลีลาเป็นไก่เชิงบนหัวโยกลอดไปมา เชิงรับไม่เดินเข้าหาคู่ต่อสู้  ลำหนักปานกลาง   ตีหัว และแทงจัด ปัจจุบันมีการพัฒนาเชิงเป็นลูกผสมพม่า แต่ยังคงลักษณะเชิงเดิม และหงอนชี้ไว้ให้เห็นชัดเจน
3. เหล่าเจ้าหัวจุก
ลักษณะเด่น

โครงสร้าง มีหัวกะโหลกสั้นท้ายทอย(หง่อน)กว้างสั้นกว่าเหล่าอื่น ลำต้วเล็กทรงกระบอกคล้ายท่อนไม้ ก้นแหลม
แข้ง มีสีดำอมเขียว แข่งเล็กกลม เดือยเล็ก
สี มีขนสาออกเขียว หางทรงกระบอกมีหางพัด หัวจุกเรียว
เชิง ลีลาเป็นไก่ลอดไปมา เชิงเดินสาดแข่งเข้าหาคู่ต่อสู้  ลำเบา  สาดแข่งถี่ ตีหัวสลับคาง และแทงจัด ปัจจุบันมีการพัฒนาเชิงทีหลากหลายเป็นลูกผสมพม่า แต่ยังคงลักษณะเชิงเดิม และหัวจุกไว้ให้เห็นชัดเจน
4. เหล่าหม่นมันดาเลย์
ลักษณะเด่น

โครงสร้าง มีหัวกะโหลกใหญ่ท้ายทอย(หง่อน)กว้างปานกลาง ลำต้วกว้าง  และ
ก้นแหลมคล้ายปลีกล้วย
แข้ง มีสีขาว แข่งใหญ่กลม เดือยใหญ่ ความสุงปานกลาง
สี มีขนสีหม่นออกขาวเหลือง หางทรงพุ่มกว้าง มีหางพัด
เชิง ลีลาเป็นไก่เชิงโยกล่างไปมา เชิงรับไม่เดินเข้าหาคู่ต่อสู้  ลำหนัก  สาดกระดานแรง ตีหัวสลับลำตัว อดทน และอึด ปัจจุบันมีการพัฒนาเชิงทีหลากหลายเป็นลูกผสมพม่าม้าล่อสั้น ม้าล่อยาว  แต่ยังคงลักษณะของสีขนไว้ให้เห็นชัดเจน
 
        จากทั้งหมด 4 เหล่ามีข้อดีและลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปไก่พม่าแม่สะเรียงก็เป็นที่ยอมรับกันทุกเหล่ามีการสังซื้อและสังจองกันทั่วทุกภาคแล้วแต่ความชอบที่จะเลือกเล่นของแต่ละคน
        จากที่ผู้เขียนเคยสอบถามจากผู้ติดต่อซื้อไปเล่นพบว่า ที่เขาชอบเหล่าแม่สะเรียงมีข้อดีคือ  ความฉลาดไอคิวแก้เชิงได้  ตีแต่ตาหู  และแทงจัดฟื้นตัวเร็วเมื่อเปรียบเทียบจากไก่พม่าทีอื่นที่เคยสังซื้อมาเล่นเหมือนกันไม่ว่าภาคเหนือด้วยกันเอง 
ไก่ชน ชนไก่ About Author

คนจริงเรื่องไก่ชน

No Comments

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: